Menu


THÁNH VỊNH 29 (CN3PSC) – Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa, Con xin tán dương Ngài vì đã thương cứu con.
1. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài vì đã cứu con, không để quân thù đắc chí nhạo cười con. 
Từ nơi âm phủ, Ngài kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài đã cứu sống.
2. Mừng hát tôn vinh Thánh Danh Ngài, Ngài mãi xuống ơn hộ phù suốt đời cho hết mọi người trần thế. 
Ngài có nổi giận chỉ thoáng giây thôi, còn suốt cả đời Ngài thương yêu chăn dắt.
3. Lạy Chúa, xin thương lắng nghe lời và hãy cứu con, xin đổi nỗi buồn khóc than trở thành niềm vui. 
Lạy Chúa con thờ, tình Chúa bao la con mãi ca ngợi, tình Ngài thương cứu giúp.  
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al- le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta 
Ta biết chúng và chúng theo Ta". Al-le-lu-ia.