Menu


THÁNH VỊNH 109 (MTCC) – Huy Hoàng

ĐK: Muôn đời con là thượng tế theo phẩm hàm Mel-ki-sê-đê.
1. Sấm ngôn của Đức Chúa ngỏ cùng Chúa thượng tôi: "Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị. 
Để rồi bao địch thù Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con".
2. Chính ngay từ Si-on, quyền lực Chúa rộng mở vươn tới nơi nơi uy danh của Ngài. 
Lòng nguyện ước không ngơi: Thiên Chúa làm chủ ở giữa địch quân.
3. Chúa nay Ngài phán quyết: "Con lên nắm quyền uy" đây lúc đăng quang uy linh rạng ngời. 
Dù hừng đông chưa dậy sâu kín tự lòng Cha đã sinh Con.
4. Chúa một lần đã hứa ngàn đời chẳng đổi thay cho tới thiên thu Con đây thực là, 
là thượng tế muôn đời theo đúng phẩm trật Mel-ki-sê-đê.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúa phán: "Ta là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. 
Ai ăn bánh này, thì sẽ được sống đời đời." Alleluia.