Menu

THÁNH VỊNH 8 (CBNC) – Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, kỳ diệu thay Danh Chúa khắp trên hoàn cầu.
1. Khi con ngắm công trình do Ngài tạo thành, thì lạy Chúa, 
nhân loại có là chi con người có là gì mà Chúa đã yêu thương giữ gìn.
2. Muôn vinh phúc huy hoàng kết thành triều thiên, Ngài tặng ban, không để kém thần linh. 
Con người Chúa tạo thành được thống lãnh bao nhiêu kỳ công của Ngài.
3. Bao muông thú chim trời, cá biển tràn đầy, trọn đời sống con hưởng mãi chẳng vơi. 
Ân lộc Chúa từ trời Ngài tuôn đổ như mưa xuống nhân loại.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. 
Sáng danh Thiên Chúa muôn đời là Đấng đang có, đã có và sẽ đến. Alleiluia.