Menu

THÁNH VỊNH 137 (CN17TNC) – Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa, Khi con kêu cầu Chúa đã nhậm lời con.
1. Lạy Chúa con hết lòng cảm tạ vì Ngài đã nghe lời miẹng con xin. 
Giữa chư vị thiên thần con đàn ca kính Chúa. Hướng về đền thánh con sấp mình kính thờ.
2. Lạy Chúa con ca tụng Danh Ngài vì lòng Chúa trung thành và yêu thương. 
Chúa thương và đáp lời trong ngày con kêu cứu. Tăng nghị lực sống cho tâm hồn vững vàng
3. Lạy Chúa bao vương quyền thế trần cảm tạ Chúa khi được Lời Chúa ban. 
Cất cao lời ca ngợi chính họ vang câu hát: Vinh hiển của Chúa ôi vĩ đại xiết bao.
4. Ngài đã ra tay đầy uy quyền để giải thoát con khỏi mọi âu lo. 
Chúa sẽ hoàn tất việc do tình Ngài thương mến. Xin đừng bỏ dở dang bao công việc Chúa đã làm.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúc tụng tụng Đức Vua Đấng ngự đến nhân danh Chúa. 
Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời.  Alleiluia.