Menu

THÁNH VỊNH 14 (CN16TNC) – Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa! Ai được lên, được lên Núi Thánh của Ngài?
1. Người sống vẹn toàn luôn làm điều thẳng ngay. 
Lòng nghĩ sao nói vậy không xuất tiền cho vay không hối lộ hại người ngay.
2. Người mãi xem thường những bọn làm điều gian ác. 
Trọng những ai kính sợ quyền Chúa Cả uy linh sống công bình lòng thẳng ngay.
3. Người đã lỡ thề mang thiệt thòi vào thân. 
Họ vẫn không đổi lời son sắt lòng tin yêu luôn thi hành trọn luật Chúa.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh 
nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Alleiluia.