Menu

THÁNH VỊNH 39 (CN20TNC) – Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa, Xin Ngài mau phù giúp con.
1. Lòng vững tin tôi cậy Chúa chẳng ngơi, Chúa đã nghiêng mình trên tôi
và Ngài nghe tiếng khấn van của tôi Ngài đã nghe, nghe tiếng tôi kêu cầu.
2. Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong, ra khỏi vũng lầy nhơ uế. 
Ngài đặt tôi đứng vững trên nền đá và làm cho tôi bước đi vững vàng.
3. Ngài đã cho tôi được hát bài ca, ca ngợi Chúa ta đầy từ ái. 
Nhiều người sẽ mãi kính tôn sợ Chúa và hằng tin ở Chúa muôn đời.
4. Phận của tôi đau khổ với hèn đơn nhưng Ngài vẫn luôn để lòng nghĩ tới. 
Ngài là Đấng cứu thoát luôn phù giúp đừng trì hoãn Lạy Chúa con tôn thờ.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúa phán: "Ta là ánh sáng thế gian. 
Ai theo Ta sẽ được ánh sáng đem lại sự sống. Alleiluia.