Menu

THÁNH VỊNH 50 (CN24TNC) – Huy Hoàng

ĐK: Tôi sẽ chỗi dậy và đi về cùng Cha tôi. Tôi sẽ chỗi dậy và đi về cùng Cha tôi.
1. Xin xót thương con theo lòng từ bi Chúa, lạy Chúa xoá tội con theo lượng hải hà. 
Xin rửa con sạch muôn tội ác, và thanh tẩy con sạch hết lỗi lầm.
2. Xin Chúa cho con tâm hồn trong trong trắng, đổi mới trí lòng con chung thuỷ với Ngài. 
Xin đừng xua đuổi con khỏi nhan Chúa, đừng cất khỏi con Thần Khí của Ngài.
3. Xin Chúa cho con vui được Ngài cứu rỗi, và thương đỡ vực con theo lòng quảng đại. 
Xin Ngài thương mở môi mở lưỡi, để con ngợi ca và chúc vinh danh Ngài.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúa phán: "Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. 
Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha và Thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy".   Alleiluia.