Menu

THÁNH VỊNH 89 (CN23TNC) – Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa, qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con ẩn nương.
1. Khi Ngài phán truyền, Chúa khiến con người về đất: "Về bụi cát đi hỡi con người dương gian." 
Thực ngàn năm với Chúa có là đáng gì đâu. Tựa trống canh đêm tàn, tựa một ngày thoáng qua rồi.
2. Khi Ngài cuốn đi, chúng như giấc mộng buổi sáng. Tựa cỏ sớm mai hoa lá cành tươi xinh. 
Vươn mạnh lên từ sáng, lá hoa ngát toả hương. Chiều lúc ánh dương về, nhạt nhoà hoa úa héo tàn.
3. Xin dạy chúng con, biết đếm tháng ngày mình sống. Hầu tâm trí con luôn luôn được khôn ngoan. 
Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây. Xin Chúa thương trở lại Ngài còn đợi đến bao giờ.
4. Ngay từ  sớm mai cho chúng con được đầy no. Tình Chúa yêu để mỗi ngày hoan ca. 
Cho đoàn con vui hưởng phúc lộc Chúa từ nhân. Xin Chúa luôn bảo toàn việc bởi tay chúng con làm.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta 
Ta biết chúng và chúng theo Ta".  Alleiluia.