Menu

THÁNH VỊNH 67 (CN22TNC) – Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa, Chúa nhân hậu với kẻ khó nghèo.
1. Hãy mừng vui hỡi những người chính trực mà múa hát nhảy mừng trước thánh nhan. 
Đàn ca lên hát mừng kính Thánh Danh, hãy dọn đường cho Đấng từ cõi mây xuất hiện.
2. Chúa là Đấng bênh cô nhi goá phụ, ngự giữa thánh điện rực rỡ vinh quang. 
Kẻ cô thân cho nhà cửa náu nương, Chúa trả lại tự do kẻ lao tù bất hạnh
3. Chúa đổ mưa ân lộc chan hoà, bổ dưỡng lúc mệt mỏi, lúc hao mòn. 
Đoàn chiên Chúa dẫu ở những nơi đâu, Chúa nâng đỡ hoài vì Chúa hằng thương kẻ khó nghèo.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúa phán: "Thầy là Đường là Sự Thật và là Sự Sống 
không ai đến được với Cha mà không qua Thầy".  Alleiluia.