Menu

THÁNH VỊNH 112 (CN25TNC) – Huy Hoàng

ĐK: Hãy ngợi khen Chúa, Đấng nâng cao kẻ khó nghèo.
1. Hãy tấu cung đàn cất tiếng ngợi ca, ca tụng Ngài là Chúa Trời Hằng Sống. Hãy cất tiếng ca ngợi chúc Danh Ngài bây giờ và ngàn đời mãi mãi. Hãy cùng ngợi ca Danh Ngài siêu việt, bây giờ và mãi muôn đời muôn năm.
2. Chúa quá siêu việt trên hết mọi dân, vinh quang Ngài vượt qua trời cao thẳm. Chúa chốn tối cao Ngài cúi xuống nhìn hết mọi loài ngụ trên trái đất. Chúa Trời nhìn xem cõi trời cao rộng uy quyền của Chúa cao vượt ngàn mây.
3. Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi đen, kẻ mọn hèn bị khinh miệt cười chê. Chúa cất nhắc lên từ đống phân tro tàn những kẻ nghèo và người túng thiếu. Chúa đặt họ lên ngang bậc quý trọng cho họ ngồi với những bậc quân vương.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúa phán: "Lời Cha là chân lý, xin thánh hoá họ trong sự thật". Alleiluia.