Menu

THÁNH VỊNH 33 (CN30TNC) – Huy Hoàng

ĐK: Kẻ nghèo hèn kêu lên và Chúa đã nhận lời.
1. Tôi sẽ không ngừng tụng ca danh Chúa. Câu hát mừng Ngài chẳng ngớt trên môi. 
Hồn tôi hãnh diện mừng vui trong Ngài. Xin các bạn nghèo nghe tôi và vui lên.
2. Thiên Chúa chống lại bọn người gian ác. Tên tuổi bọn này Ngài xoá tiêu tan. 
Thiên Chúa nghe lời người sống hiền lành. Bao tiếng họ cầu Chúa đã để tâm.
3. Thiên Chúa ở gần người lòng tan vỡ. Lâm cảnh tuyệt vọng Ngài cứu nguy cho. 
Ngài cứu sinh mạng của các tôi hiền. Ngài không luận phạt ai đến ẩn nương.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúa phán: "Thầy là Đường là Sự Thật và là Sự Sống 
không ai đến được với Cha mà không qua Thầy".  Alleiluia.
***** Thánh Vịnh 33 (CN30TNC)