Menu


THÁNH VỊNH 144 (CN31TNC) – Huy Hoàng

ĐK: Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con. Con chúc tụng Danh Chúa đến muôn đời.
1. Cúi lạy Chúa là Vua con thờ, con tán tụng Ngài vạn đời vạn thuở. 
Lòng con sẽ kính chúc danh Ngài và ca ngợi Thánh Danh Ngài đến mãi ngàn thu. 
2. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, không mau giận và giàu tình thương. 
Ngài nhân ái với hết muôn người tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.
3. Muôn loài Chúa dựng nên luôn phải dâng muôn lời tụng ca lạy Chúa. 
Kẻ trung hiếu hãy chúc vinh Ngài và xưng tụng Chúa uy quyền nước Chúa hiển vinh.
4. Chúa thành tín ở trong mỗi lời, Chúa yêu vì mọi việc của Chúa. 
Kẻ sa ngã Chúa sẽ nâng dậy, người khòm lưng được Chúa thương tình cho đứng thẳng lên.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúa phán: "Thầy là Đường là Sự Thật và là Sự Sống 
không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". Alleiluia.
***** Thánh Vịnh 144 (CN31TNC)