Menu

THÁNH VỊNH 16 (CN32TNC) – Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa, khi vừa thức giấc, con thoả tình chiêm ngưỡng thiên nhan.
1. Xin nghe con giãi bày chính nghĩa, lời con than vãn xin Ngài lưu tâm. 
Xin lắng nghe tiếng con nguyện cầu, được thốt ra từ miệng lưỡi chân thành.
2. Theo chân Chúa con hằng vững bước, lạy Thiên Chúa con hằng kêu xin. 
Xin lắng nghe tiếng con nguyện cầu, vì Chúa luôn nhận lời con khẩn cầu.
3. Con đây luôn nương ẩn bóng Chúa và luôn sống chính trực công minh. 
Con sẽ được ngắm xem mặt Ngài được ngắm nhan Ngài vừa khi thức dậy.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, 
hầu có sức thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người. Alleiluia.
***** Thánh Vịnh 16 (CN32TNC)