Menu

THÁNH VỊNH 97 (CN33TNC) – Huy Hoàng

ĐK: Chúa ngự đến xét xử trần gian theo đường chính trực.
1. Hãy ca mừng Chúa hạc cầm réo rắt. Hạc cầm hoà tấu với muôn giọng ca. 
Kèn vang lên tù và cũng cất tiếng, mừng Chúa ta, Vua muôn đời uy quyền.
2. Biển vang gầm lên hải vật gào thét. Địa cầu cùng với hết dân trần gian. 
Lạch sông ơi, nào cùng vui tay vỗ, đồi núi ơi, trước nhan Người reo mừng.
3. Chúa nay ngự đến trần gian minh xét. Người xử trần thế với công minh của Người. 
Xử muôn dân Người xử theo công lý, xử xét dân Chúa theo lẽ thật công bình.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Các con hãy thức tỉnh và hãy sẵn sàng. 
Vì lúc các con không ngờ thì Con Người sẽ đến.  Alleiluia.
***** Thánh Vịnh 97 (CN33TNC)