Latest in Tech

THÁNH VỊNH 88 (CN13TNA) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn đời.
1. Con sẽ ca tụng cho đến muôn đời tình thương Chúa Trời.  Và muôn thế hệ miệng con truyền rao Chúa thành trung. Và con đã nói: "Lòng tín thành Chúa thiết lập trên trời. Và tình thương Chúa được dựng xây đến muôn thế hệ".
2. Vinh phúc dân nào luôn biết khen ngợi tụng ca Chúa Trời. Ngài soi tỏ từ nhan Chúa dẫn họ đi. Nhờ được nghe Danh Thánh Ngài họ sướng vui mọi ngày. Họ được hiên ngang bởi Ngài công chính và thánh thiện.
3. Do chính nơi Ngài dân Chúa uy hùng tràn dư sức mạnh. Hồng ân Ngài làm trổi cao uy thế đoàn con. Ngài là Đấng luôn bảo vệ chúng con mọi thời. Thuộc quyền của Chúa, vua đoàn con Chúa đã thiết lập.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúa phán: "Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". Alleiluia.