Menu

THÁNH VỊNH 111 (T.Lôrensô) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Phúc đức cho người biết cảm thương và cho vay mượn.
1. Thật hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. Vui sướng đời họ là lệnh Chúa ban. Con cháu của họ sẽ mãi hùng cường. Dòng dõi người lành Chúa đổ đầy phúc.
2. Thật hạnh phúc thay người biết cảm thương. Thu xếp việc mình mà lòng chính ngay. Họ không bao giờ lay chuyển đổi dời. Nhân thế ngàn đời nhớ về hiền nhân.
3. Họ không hãi lo vì nghe sự dữ. Luôn vững một lòng cậy tin Chúa thôi. Họ luôn vững lòng không hãi lo gì. Kiêu hãnh nhìn kẻ ác thù hổ ngươi.
4. Kẻ nghèo túng họ rộng tay làm phúc. Công chính của họ tồn tại thiên thu. Uy thế của họ rực rỡ cao vời. Vì Chúa hộ phù bênh vực họ luôn.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Ai theo Ta sẽ không đi trong tối tăm nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống". Alleiluia.