Menu

THÁNH VỊNH 44 (15.8) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua, trang điểm vàng tinh nguyên diễm lệ.
1. Tôn nương hỡi xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng tai. Hãy quên đi dân tộc và quên đi nhà thân phụ.
2. Sắc nước hương trời Quân Vương sủng ái. Hãy vào phục lạy Người là Chúa của Bà.
3. Lòng hoan hỷ đoàn người tiến bước. Vui sướng tưng bừng vào tận hoàng cung.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaHỡi Trinh Nữ Ma-ri-a, phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng Lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện. Alleiluia.