Menu


THÁNH VỊNH 131 (15.8) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa xin đứng lên để cùng hòm bia oai linh chúa ngự về chốn nghỉ ngơi.
1. Này đây khi ở Ep-ra-tha, chúng tôi đã nghe nói đến hòm bia mà chúng tôi tìm thấy ở cánh đồng Gia-a. Nào ta tiến vào nơi Chúa ngự phủ phục trước bệ rồng.
2. Hàng tư tế ước gì luôn công chính, tôi hiền Chúa cất tiếng reo hò mừng vui, vì trung thần Đa-vít xin Chúa đừng đuổi xua. Đừng xua đuổi người Chúa xức dầu để làm vua dân Ngài.
3. Vì Chúa đã chọn Si-on, nơi này Chúa thích lấy để nghỉ an, Ngài đã từng nói: "Này Ta ngự nơi đây Và Ta mãi nghỉ ngơi chốn này bởi lòng Ta yêu vì".
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaPhúc cho những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa. Alleiluia.