Menu


THÁNH VỊNH 18 (21.9) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Tiếng chúng đã vang dội, vang dội cùng khắp địa cầu.
1. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa. Không trung loan báo việc tay Người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới. Đêm này kể lại với đêm kia.
2. Chẳng nghe một lời âm thanh im tiếng. Nhưng nay vang tiếng dội khắp hoàn cầu. Lời chúng tỏa rộng khắp mặt đất. Thông điệp trải rộng khắp muôn nơi.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúng con ca ngợi Chúa là Thượng Đế. Lạy Chúa ca đoàn vinh quang của các tông đồ ca ngợi Chúa. Alleiluia.