Latest in Tech

THÁNH VỊNH 90 (2.10) – Lm. Huy Hoàng

Đáp: Chúa đã lệnh cho các thiên thần săn sóc bạn, để chư vị đó gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường. 
1. Bạn sống trong sự chở che của Đấng Tối Cao, bạn cư ngụ dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Hãy thưa cùng Chúa: "Chúa là thành luỹ nơi con nương náu, lạy Chúa con, con tin cậy ở Ngài". 
2. Vì chính Người sẽ cứu bạn thoát lưới dò của kẻ bẫy chim, và thoát khỏi quan ôn tác hại. Người sẽ che chở bạn trong bóng cánh của Người, và dưới cánh Người bạn sẽ nương thân. Lòng trung tín của Người là mã giáp và thuẫn khiên. 
3. Bạn không còn sợ hãi cảnh kinh dị ban đêm, cũng không còn e ngại mũi tên ban ngày bay tới. Không còn sợ quan ôn trong bóng tối lang thang, cũng không còn lo dịch tễ vào buổi trưa sát hại. 
4. Tai nạn không đến gần được bạn, và oan ương không bén mảng tới nhà bạn ở. Vì Chúa đã lệnh cho thiên thần Người săn sóc bạn, để chư vị đó gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaHãy chúc tụng Chúa đi, chư binh toàn thể, chư vị thần hạ thừa hành ý muốn của ChúaAlleiluia.