Latest in Tech

TÌNH CA MUÔN ĐỜI – Kim Đường

ĐK: Chúa đã yêu con bằng mối tình muôn thuở. Nên Ngài vẫn dành cho con lòng xót thương. Tình Ngài yêu con, tình thẳm sâu muôn trùng, thật xiết bao lạ lùng một tình yêu nhưng không. Chúa vẫn yêu con bằng mối tình muôn thuở. Tuy phận yếu hèn Ngài nâng niu gọi tên. Và Ngài thương ban ngàn thánh ân tuyệt vời, Ngài muốn con yêu đời bằng trái tim sáng ngời. 
1. Ôi lạ lùng khôn ví tình Chúa yêu con quá diệu kỳ. Sai Con Một yêu dấu xuống trần gian gánh bao tội tình. Cho con được làm con Chúa, cho con hưởng nguồn sống mới. Phúc vinh nào hơn, đời có Chúa: tuyệt vời.
2. Xin cảm tạ ơn Chúa đã đoái thương con mãi muôn đời. Ân huệ đời dâng hiến cao trọng thay Chúa đã kêu mời. Hân hoan này con xin đến, "Xin Vâng" từ nay dâng hiến. Ước mong đời con: toả niềm vui mọi miền. 
3. Thú vị (là) dường bao được tán dương Danh Chúa đêm ngày. Vang cung điệu cầm sắt, muôn lời ca chứa chan đong đầy. Phúc thay một ngày nhà Chúa, dương gian ngàn ngày sao sánh. Thánh ân Ngài ban lòng vui sướng hân hoan.
***  Imprimatur: 08.01.2021 - TGP. Sài Gòn