Latest in Tech

XIN SAI CHÚNG CON VÀO ĐỜI – Kim Đường

ĐK: Lạy Chúa! Xin sai chúng con đi vào đời. Vì tình yêu Đức Ki-tô thúc bách chúng con. Lạy Chúa! Xin sai chúng con đi vào đời. Để truyền rao tình thương Chúa cho người khắp nơi. 
1. Như khi xưa Chúa sai môn đệ, đi muôn phương rắc gieo Tin Mừng, vượt qua ngàn muôn sóng gió đời dương gian. Hôm nay đây Chúa còn gọi mời, mang yêu thương đến cùng mọi người, loan truyền hồng ân cứu rỗi về mọi nơi. 
2. Xin ban thêm đức tin can trường, luôn hăng say dấn thân trên đường, đoàn con một lòng kiên vững dệt yêu thương. Như Phê-rô cháy lửa nhiệt thành, như Phao-lô khát vọng đầy tràn, loan truyền tình yêu đi tới vùng ngoại biên. 
3. Giong ra khơi nước sâu buông chài, tuy đêm qua đã bao mệt nhoài, cậy tin vào lời Chúa phán dù chông gai. Trong ban mai dáng Thầy đẹp ngời, Chúa đã đến biến đổi phận người, xin được trở nên nhân chứng của tình yêu.
***  Imprimatur: 12.7.2020 - TGP. Sài Gòn