Menu


THÁNH VỊNH 115 (CN2MCB) – Huy Hoàng

ĐK: Tôi sẽ bước đi trước mặt Chúa trong miền đất của cõi nhân sinh. 
1. Tôi đã tin khi mình nói rằng: "Ôi nhục nhã ê chề". Vì đối với Người thật là đắt giá cái chết của những ai đã hiếu trung hiến dâng cho Người. 
2. Vâng Chúa ơi con là tôi tớ Người con của nữ tỳ Ngài, xiềng xích trói con Người đã tháo gỡ. Con dâng lễ tạ ơn Chúa liên mãi kêu cầu Thánh Danh Chúa Trời. 
3. Lời khấn con đã thề với Ngài con nguyện giữ trọn đời, ở trước dân Người ở nơi Đền Thánh, ở giữa lòng của ngươi hỡi Gia-liêm thánh đô muôn đời.  
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Từ trong đám mây sáng chói có tiếng Chúa Cha phán rằng: "Đây là Con Ta dấu yêu, các ngươi hãy nghe lời Người".