Latest in Tech

THÁNH VỊNH 136 (CN4MCB) – Huy Hoàng

ĐK: Lưỡi tôi sẽ dính với hàm nếu không còn nhớ đến ngươi thành thánh ơi. 
1. Dòng sông Ba-by-lon ta ngồi khóc nhớ Si-on. Cây liễu rũ cành đau thôi ta đành mượn gác cây đàn. 
2. Vì nơi đây quân canh chúng đòi hát với reo ca. Mau cứ hát gượng vui muôn nét nhạc điệu vũ quê nhà. 
3. Bài ca hát kính Chúa không thể hát chốn tha hương. Ta nếu lúc nào quên tay gãy đàn rồi sẽ tê bại. 
4. Hàm sẽ dính với lưỡi, nếu lòng chẳng nhớ Gia-Liêm không lấy chính Thành Đô nên vui mừng tuyệt đỉnh tâm hồn. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi đã ban Con Một. Để những ai tin vào Con của Ngài thì được sống đời đời.