Menu


THÁNH VỊNH 36 (M1T) – Huy Hoàng

ĐK: Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng nơi Ngài, Ngài sẽ ra tay. 
1. Hãy tin tưởng nơi Chúa và hãy làm việc lành, thì sẽ được ở trong đất nước và sống an vui. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được thoả lòng. 
2. Hãy trao gởi cho Chúa đường đi của đời bạn, và hãy trọn niềm tin kính Chúa, Người sẽ ra tay. Chính nghĩa với đời công minh của bạn, Người sẽ cho thật rỡ ràng. 
3. Chúa thương mọi người thế dìu dắt trên đường đời, và bang trợ họ luôn vững bước và sống an vui. Dẫu vấp ngã họ chẳng lo ngã gục, vì đã có Ngài nắm tay. 
4. Suốt cuộc đời của tôi chưa thấy một người lành bị Chúa bỏ mặc trong túng thiếu phải sống ăn xin. Sống bác ái và cảm thông với người dòng giống sau hưởng phúc lành. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaNgày lại ngày, chúng con ca ngợi Chúa, mãi ngàn năm, xin chúc tụng danh Ngài. Alleluia.