Latest in Tech

THÁNH VỊNH 40 (CN7TNB) – Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa, xin cứu mạng con vì con đắc tội với Ngài. 
1. Phúc cho ai lưu tâm đến người khổ nghèo, trong ngày hoạn nạn được Chúa giải cứu. Chúa bảo vệ và giữ gìn mạng sống, ban cho hạnh phúc trên đời, không trao họ cho ác tâm quân thù. 
2. Chúa chăm nom khi đau yếu liệt khốn cùng, lúc bị bệnh hoạn Người chữa lành cho. Biết bao lần con đắc tội cùng Chúa, con xin Người xót thương con cùng, chữa con lành bao vết thương trong hồn. 
3. Chúa đỡ nâng do con cõi lòng vô tội, Chúa thương đặt để con trước mặt Chúa. Chúc tụng Ngài là Chúa của Ích-diên, muôn năm và mãi muôn đời, Chúa mãi là Chúa con tôn thờ.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Ta là ánh sáng thế gian. Ai theo Ta sẽ được ánh sáng đem lại sự sống." Alleluia.