Latest in Tech

THÁNH VỊNH 31 (CN6TNB) – Huy Hoàng

ĐK: Chúa là nơi con ẩn nương, Chúa gìn giữ con khỏi bước ngặt nghèo. 
1. Hạnh phúc thay người được thứ tha lỗi lầm, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay người Chúa không hạch tội và lòng trí chẳng chút gian tà. 
2. Vì thế, nay lòng này thú tội với Ngài, chẳng giấu gì tội của con đây. Và quyết tâm đi thú tội cùng Ngài, để Ngài thương và tha hết lỗi lầm. 
3. Cùng đến đây nhảy mừng hát khen Chúa Trời, người chính trực nào cùng vui lên. Và những ai một đời tâm ngay, hồn lành, nào hò reo và lên tiếng ca tụng Ngài.  
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". Alleluia.