Latest in Tech

THÁNH VỊNH 146 (CN5TNB) – Huy Hoàng

ĐK: Nào ca tụng Chúa, Đấng chữa trị bao cõi lòng nát tan. 
1. Hãy ca ngợi Chúa đi, đàn hát mừng Thiên Chúa chúng ta thú vị biết bao. Được tán tụng Ngài thoả tình biết mấy. Chúa là Đấng xây dựng lại Giê-ru-sa-lem, qui tụ dân Is-ra-el tản lạc trở về. 
2. Bao cõi lòng nát tan Người dủ tình mà thương chữa lành theo lòng nhân từ. Người băng bó cho lành người mang thương tích. Chúa định sẵn trên bầu trời bao nhiêu ngôi sao, tên từng sao Chúa yêu thương đã định sẵn rồi. 
3. Chúa ta thật cao vời quyền uy Người thực là khôn lường trí tuệ vô biên. Mọi kẻ thấp hèn Người thương nâng đỡ. Nhưng bọn gian ác Chúa hạ bệ chìm xuống đất đen, Chúa dủ thương những ai luôn khiêm nhường khó nghèo.  
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Con Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta". Alleluia.