Menu


CON THỜ LẠY – Hoài Chiên

1. Con thờ lạy hết tình Chúa ngự trong phép Thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh. Nuôi hồn con tháng ngày cho lòng con vui say: Dâng Chúa nhân lành khúc hoan ca tràn đầy. 
ĐK: Lòng con hân hoan mến tin ngợi ca. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ở Chúa giúp con mau vượt qua. Hiệp thông tin yêu thế nhân gần xa. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca: Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha. 
2. Nay ngự trong phép mầu Chúa vì ơn thương mến. Ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày thương đoàn con yếu đuối: Xin Chúa tha tội lỗi xưa nay tràn đầy.
*****  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường (TCVN1)