Latest in Tech

THÁNH VỊNH 112 (14.5) – Huy Hoàng

ĐK: Chúa đã cho người ngồi chung với hàng quyền quí, hàng quyền quí dân Người. 
1. Nào tôn vinh Chúa, hãy dâng lời ca ngợi. Ca ngợi Danh Chúa, Thánh Danh hiển vinh. Chúc tụng Danh Ngài từ bây giờ và cho đến muôn đời. 
2. Ngợi ca Danh Chúa lúc đông hừng, lúc đêm về. Trên mọi dân nước Chúa siêu việt thay! Vinh hiển của Người vượt xa trời thẳm cao vút muôn trùng. 
3. Nào ai sánh với Chúa ta thờ, Đấng siêu việt? Chúa ngự trên chốn vút cao vời cao. Cúi nhìn xuống để nhìn xem trời và trái đất muôn loài. 
4. Kẻ mọn hèn Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi. Ai nghèo túng thiếu Chúa nhắc đặt lên. Chúa ngồi với hàng quyền quí của đoàn dân thánh Chúa Trời. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Thầy đã chọn các con ở giữa thế gian, để các con ra đi và sinh được nhiều hoa trái và hoa trái các con tồn tại". Alleluia.