Latest in Tech

THÁNH VỊNH 114 (CN24TNB) – Huy Hoàng

ĐK: Tôi sẽ bước đi trước mặt Người trong cõi đất dành cho kẻ sống. 
1. Lòng tôi yêu mến Chúa, vì Chúa đã nghe tiếng tôi nài van. 
Ngài đã lắng tai nghe lời tôi trong ngày tôi khấn cầu. 
2. Tử thần bủa vây tôi, và lưới cõi âm đã vây phủ tôi, 
gặp khốn khó lo âu miệng tôi kêu cầu Chúa cứu tôi. 
3. Ngài bao dung, công chính, là Đấng xót thương mãi luôn từ tâm, 
kẻ yếu đuối khiêm nhu Ngài luôn giữ gìn giải thoát cho. 
4. Ngài cho tôi thoát chết, gìn giữ mắt không thấm lệ buồn đau. 
Ngài dẫn bước tôi đi và tôi yên hàn trước Thánh Nhan.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Thầy là Đường là Sự Thật và là Sự Sống 
không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". Alleluia.