Latest in Tech

THÁNH VỊNH 33 (CN20TNB) – Huy Hoàng

ĐK: Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành, Chúa tốt lành dường bao. 
1. Tôi sẽ không ngừng tụng ca danh Chúa. Câu hát mừng Ngài chẳng ngớt trên môi. Hồn tôi hãnh diện mừng vui trong Ngài. Xin các bạn nghèo nghe tôi mà vui lên. 
2. Các thánh Chúa Trời nào tôn vinh Chúa. Ai kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn chi. Bao kẻ sang giàu phải đói điêu tàn. Còn ai tìm Ngài luôn luôn đầy dư. 
3. Mau đến nghe này đoàn con yêu dấu. Ta sẽ chỉ đường thờ Chúa cao minh. Ai thiết tha được cuộc sống lâu dài. Ao ước hưởng đời an vui hạnh phúc. 
4. Phải giữ môi miệng cẩn ngôn khôn khéo. Không nói lời độc cùng thói chua ngoa. Điều tốt hãy làm, điều dữ xa rời. Tìm kiếm hoà bình an vui cùng nhau.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha và Thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy". Alleluia.