Latest in Tech

THÁNH VỊNH 33 (CN21TNB) – Huy Hoàng

ĐK: Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành, Chúa tốt lành dường bao. 
1. Tôi sẽ không ngừng tụng ca Danh Chúa. Câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. Hồn tôi hãnh diện mừng vui trong Người. Xin các bạn nghèo nghe tôi mà vui lên. 
2. Thiên Chúa yêu vì nhìn người công chính. Khi tiếng họ cầu Người đã thương nghe. Còn quân bạo tàn Người chống ra mặt. Và xoá tên tuổi chúng nơi trần ai. 
3. Thiên Chúa thương nhận lời người hiền đức. Giải thoát họ khỏi ngàn nỗi âu lo. Người luôn ở gần kẻ lắm đoạn trường. Và cứu tâm hồn đau thương dập nát. 
4. Bao nỗi đoạn trường ở người công chính. Nhưng Chúa phù trì giải gỡ gian nan. Xương cốt của họ được giữ an toàn. Người không để một xương nào dập gãy. 
5. Quân ác chết vì tội ác của chúng. Ai ghét người lành phải chuốc đau thương. Người cứu sinh mạng của các tôi hiền. Người không luận phạt ai đến ẩn nương.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta Ta biết chúng và chúng theo Ta". Alleluia.