Menu


THÁNH VỊNH 127B – Thanh Lâm

ĐK: Nguyện xin Chúa chúc phúc cho đoàn con hết mọi ngày trong đời sống chúng con. 
1. Ôi vinh phúc cho người hằng sợ Chúa luôn. Đường lối Chúa chính trực bền tâm dõi bước. Nhiều công sức, nay người được hưởng thanh nhàn. Ngàn muôn phúc lộc, hạnh phúc dâng tràn. 
2. Cành nho chín thơm ngọt trổ nhiều trái tươi. Là hiền thê dịu dàng ở trong gia thất. Cành ô-liu đâm nhiều chồi búp non đẹp. Là con cái bạn đầm ấm, sum vầy. 
3. Ngàn ơn phúc xuống cho người sợ Chúa luôn. Từ Si-on Chúa thương tình luôn chúc phúc. Này Gia-liêm huy hoàng, trù phú, hưng thịnh. Hồng ân ngút ngàn của Chúa ban tặng. 
4. Bạn sẽ thấy cháu con đầy đàn xúm quanh. Lòng hân hoan gia đình thật bao êm ấm. Nguyện xin Chúa ban ơn lành xuống dư đầy. Bình an Chúa Trời trùm kín dân Ngài
**  Imprimatur: 10.02.2015 - TGP. Toronto, Canada