Latest in Tech

HÃY TẠ ƠN CHÚA (Tv 135) – Nguyễn Duy

1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
Tạ ơn Thiên Chúa là Chúa các chúa. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
2. Chúa làm nên những kỳ công vĩ đại. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
Ngài luôn nhớ đến phận ta yếu đuối. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
3. Chúa dựng trời xanh một cách tài tình. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
Dựng nên trái đất ở trên sóng nước. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
4. Chính Người thắp sáng rực rỡ mặt trời. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
Và khi đêm đến ngời muôn trăng sao. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
5. Lương thực của Chúa nuôi dưỡng nhân trần. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
Người ơi hãy hát bài ca tri ân. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa đã làm cho tôi những điều cao cả, 
thật danh Ngài chí thánh chí tôn. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
***  Imprimatur: 22.8.2007 - TGP. Sài Gòn (Xanh Trời Noel & Hoan Ca Phụng Vụ)