Menu

THÁNH VỊNH 62 (CN12TNC) – Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Ngài.
1. Ôi lạy Chúa Đấng con tôn thờ từ rạng đông con đi tìm kiếm Chúa, tấm thân này mòn mỏi trông chờ và hồn con hằng khao khát Ngài, như đất hoang khô cằn hằng mong nước nguồn.
2. Mong được đến ngắm tôn nhan Ngài ở thành đô cung điện vinh sáng, thấy uy lực của Chúa hiển trị bởi tình Ngài trọng hơn sinh mạng, con hát lên ca ngợi tình thương Chúa trời.
3. Suốt đời mãi hát ca chúc tụng và hằng luôn kêu cầu danh Chúa, thỏa nỗi lòng như đã dự tiệc và miệng môi rộn rã hát mừng, con hát lên ca ngợi tình Chúa hải hà.
4. Con được Chúa đoái thương hộ phù được tựa nương bên Ngài hôm sớm, trót tâm tình con liên kết với Ngài quyền lực Ngài vượt trên các thần, luôn mãi đưa tay phù trì con suốt đời.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. "Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. 
Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha và Thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy". Alleiluia.