Menu


THÁNH VỊNH 22 (Thánh Tâm C) – Huy Hoàng

ĐK: Chúa là mục tử chăn dắt tôi nên tôi chẳng thiếu thốn gì.
1. Chúa là Mục tử chăn dắt tôi nên tôi chẳng thiếu thốn gì. Trên đồng cỏ xanh người cho tôi nằm nghỉ ngơi. Người đưa tôi tới nguồn nước trong lành và bổ sức cho tôi.
2. Tay Người hằng dẫn dắt con đi, đi trên nẻo ngay chính lộ. Chính vì uy danh, dù đi qua miền tăm tối. Lòng tôi không hãi vì Chúa ở cùng Người gìn giữ tôi luôn.
3. Chúa dọn tiệc sẵn cho con ở ngay, ngay trước mặt bao kẻ thù. Xức đượm dầu thơm, dầu thơm trên đầu của con. Và ly con chứa rượu ngon dư tràn vì Người quá yêu thương.
4. Ân sủng của Chúa và lòng nhân từ, theo tôi trọn cả kiếp người. Tôi được ở trong đền thánh của Người ngày đêm. Thời gian năm tháng dài lâu vững bền thật hạnh phúc vô biên.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al- le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa phán: "Ta chính là Mục Tử nhân lành 
Ta biết các chiên Ta và các chiên Ta biết Ta". Al-le-lu-ia.