Latest in Tech

CA MỪNG THÁNH NỮ CÊCILIA - Trần Xuân Long

1. Đoàn con dâng khúc hát lên tòa cao trên thiên cung, mừng Cê-ci-li-a đầy ơn phúc. Đời dâng hiến không ngơi những khúc ca cung đàn, làm sáng danh Chúa Trời nơi trần thế. Mặc cho bao gian nguy đớn đau trong cực hình, dù chết luôn trung thành với Chúa Trời.
ĐK. Cê-ci-li-a, đoàn con dâng tiếng ca mừng. Nguyện xin Thánh Nữ thương ban xuống muôn ơn. Cê-ci-li-a, đồng trinh với phúc tử đạo, để nên gương cho muôn người cho muôn đời sau.
2. Đoàn con dâng khúc hát lên tòa cao trên thiên cung, mừng Cê-ci-li-a đầy ơn phúc. Ngày còn thơ Thánh Nữ vẫn luôn mang trong hồn, một ước mơ sẽ được chết vì Chúa. Lòng trung trinh không phai đến khi ra pháp trường, miệng vẫn luôn vang hòa tiếng ca tụng.