Latest in Tech

CHẾT VÌ GIÊ-SU - Trần Xuân Long

ĐK. Kìa đoàn người anh dũng từ muôn phương muôn lối, tiến ra pháp trường lòng hân hoan hát ca, đi giữa lòng gươm đao, muôn quân thù vây kín, hiên ngang liều mạng sống vì danh Chúa Ki-tô. Cho tan xương đầu rơi dù đổ máu vẫn không từ nan, can cường chịu đau đớn luôn ca tụng danh Chúa. Trong ngục tù cùm gông lòng trung tín vẫn không hề phai, dâng hiến mình cho Chúa khải hoàn quang vinh.
1. Tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam, một lòng tin Chúa coi thường tử sinh. Kiên trì trong gian khó, anh hùng trong cõi chết, dòng máu thắm vào sử xanh.
2. Xin cho nhân thế mau quay về cùng Cha, noi gương các Thánh xa vòng tội lỗi.Yêu người yêu mến Chúa, để được ơn cứu thoát, hưởng phúc quê trời trường sinh.
3. Xưa trên Thánh Giá Chúa Chết vì tội con, ban ơn cứu rỗi cho muôn người lầm than.Con ngày đêm mong ước, dâng đời con cho Chúa, nguyện chết cho danh Ngài thiên thu.