Latest in Tech

NGUYỆN DÂNG THÁNH TÂM - Chu Công – Hiệp Doãn

1. Nguyện dâng Thánh Tâm linh hồn thân xác. Nguyện xin Chúa nhóm trong con niềm phó thác. 
Đắng cay vui buồn con vững chí an lòng ngợi khen Cha ôi Thánh Tâm yêu đương.
ĐK. Hỡi rất Thánh Tâm nguồn thương vô biên, giữ gìn con trong trái tim của Người. 
       Quyết sống chết trong tình yêu Cha liên mạch yêu mến con say vui muôn đời.
2. Nguyện dâng Thánh Tâm suối mạch tình yêu. Dủ thương đốt cháy tim con bằng lửa mến. 
Đốt hết những gì đang vướng mắc tâm hồn. Để yêu mến ôi Thánh Tâm yêu đương.