Latest in Tech

XIN MẸ - Ngọc Kôn

1. Mẹ ơi xin cho đôi bạn suốt đời thủy chung. Mẹ ơi xin cho đôi bạn gắn bó yêu thương. 
Dìu nhau đi trong cuộc đời lúc buồn lúc vui. Để nên mái ấm gia đình ngợi khen Chúa hiển vinh.
ĐK. Cho hoa yêu thương kết trái đơm hương, trung trinh tin yêu bác ái nêu gương. 
       Khiêm nhu đơn sơ giống Thánh Gia xưa, sống trọn một đời xứng với ơn gọi.
2. Mẹ ơi xin cho đôi bạn sống đời đức tin, làm gương cho các gia đình cuộc sống hy sinh. 
Cùng nhau noi gương của Mẹ sống lời Chúa luôn, làm cho hạt giống Tin Mừng được đâm nhánh trổ bông.