Latest in Tech

YÊU TRONG TÌNH CHÚA - Hồng Trần & Phạm Đình Đài

1. Một bông hoa trắng trong vườn yêu A-dam nhẹ nâng, một bông hoa thắm E-và ngắt dâng cho người yêu. 
Chúa đã kết liên con nguyện ước không khi phân lìa, tình yêu một đời sẽ thắm nồng và mãi trung trinh.
ĐK. Đây bông hồng tình yêu Chúa chúc phúc duyên tình thắm nồng (duyên tình thắm nồng) Dẫu trong bể dâu Chúa chúc lành tình mãi kiên trung (mãi luôn tươi màu). Yêu nhau trong Chúa trong tình mến yêu muôn người thiết tha, dù năm tháng phai nhòa, cùng Chúa đi tình vẫn nồng.
2. Làm sao vui mãi như ngày hôm nay trong tiệc mừng, làm sao tươi mãi như ngày cưới hoa thơm rượu hồng. 
Lúc nắng khi mưa ân tình cũng trôi theo giòng đời, chỉ biết trông cậy Chúa chính nguồn tình ái vững bền.
3. Dù khi gian khó đôi lòng sẽ không hề đổi thay, dù khi lo lắng khi hạnh phúc vui bên đàn con. 
Thánh Lễ hôm nay câu thề hứa vẫn luôn sống động, được yêu một đời cũng sẵn lòng chịu những hy sinh.
4. Tình yêu Thiên Chúa trong Tiệc Thánh xin ở cùng con, nguyện xin liên kết trong Mình Máu Chúa một lòng son. 
Có Chúa yêu thương gia đình sẽ ấm êm trăm chiều, điểm thắm cuộc đời xây Nước Trời bằng chính yêu thương.