Latest in Tech

CHÚA HIỆN THÂN - Vũ Đình Ân

1. Chúa hiện thân trong người bộ hành lang thang trên đường. Rồi hiện thân thành người ăn xin mang bao nghèo khó. Chúa hiện thân thành người cô đơn nằm trên vỉa hè. Rồi hiện thân thành người lỡ bước không nơi nương tựa.
ĐK. Con quá hững hờ và con quá ơ thờ không nhận ra Chúa hiện thân trong anh em. 
Và con đã đi tìm và con đã quay về con đường của Chúa nguyện sống cho mọi người.
2. Chúa hiện thân trong người mù lòa. Rồi hiện thân thành người vai mang bao nhiêu cùng khốn. 
Chúa hiện thân thành người say sưa chỉ mong quên đời. Rồi hiện thân thành người khô héo trong bao ngày dài.
3. Chúa hiện thân trong người nghèo hèn không ai thương nhận. Rồi hiện thân thành người đi hoang thân mang tội lỗi. Chúa hiện thân thành người cô liêu gầy ốm thân tàn. Rồi hiện thân thành người yếu đuối con tim dại khờ.