Latest in Tech

CUNG ĐIỆN NHÀ CHÚA - Bảo Tịnh

ĐK. Cung điện nhà Chúa con hân hoan bước vào. Cung điện nhà Chúa khả ái dường bao. Tâm hồn con khát khao mòn mỏi. Mong sao tới được khuôn viên đền vàng. Thật là phúc đức cho ai được ở nhà Chúa. Vui hát ca khen Ngài ai mến yêu ơn Ngài cứu độ thì muôn đời hạnh phúc Chúa sẽ đoái ban.
1. Một ngày nơi khuôn viên thánh. Quí hơn tại thế thiên thu. 
Con mong ở nơi đền Ngài. Cầu xin Chúa chở che hộ phù.
2. Nhận Ngài là Vua vinh hiển. Chúa ơi! Thượng Đế thiên binh.
Như chim én kia ẩn mình. Hồn con đây vững tin nơi Ngài.