Latest in Tech

ĐỪNG ĐỂ CON ĐƠN HÀNH - Lm. Nguyễn Duy

ĐK. Lắng trong đêm lời kinh cầu mắt con rơi lệ u sầu tình Ngài ơi có thấu. 
Sống trên dương trần cơ cầu lưới gian nguy trùm ngang đầu đừng bỏ con đơn hành.
1. Lạy Ngài thương nâng đỡ đừng bỏ con vào chốn hang hùm. Đời trùm vây nguy khó con đêm ngày nhiều nỗi lắng lo. Như con ngươi mắt Chúa xin giữ gìn con khỏi ngục tù. Luôn vững trông nơi tình Ngài con cất bước giữa đời.
2. Lạy Ngài con yếu đuối đừng để con một kiếm đơn hành. Dòng đời trôi phăng mất con sẽ chìm ngập dưới nước sâu. Đưa con xa đi khuất khỏi gian tà nanh vuốt cuộc đời. Son sắt nơi tình Ngài con dám sống giữa đời.
3. Đừng bỏ con mãi mãi ngụp lặn trong thử thách của Ngài. Đời hiểm nguy muôn lối con có thể chùng bước Chúa ơi! Đưa con lên đỉnh núi hay sa mạc hay tới sông dài. Con cũng không chỉ ngại ngùng nếu có Chúa bước cùng.
4. Đường trần con đi đó đừng bỏ con giọt đắng đọa đầy. Đừng để con sa ngã trong lưới dục vọng quá ngất ngây. Xin yêu thương dẫn lối trên con đường đưa tới Quê Trời. Năm tháng con luôn miệt mài vui cất bước với Ngài.