Latest in Tech

GIÊSU Ở CÙNG CON - Đại Hồng & Ngọc Thanh

ÐK. Giêsu ơi! Ở cùng con luôn mãi. Chúa lìa con, con biết đâu nương nhờ? 
Nơi dương gian con giá lạnh hôm mãi. Hãy ở lại trong cõi lòng con thơ.
1. Lạy Chúa! Giờ đây bao xiết mừng. Con rước Ngài và Ngài thương mến con. 
Chúa ôi! Lắng nghe tiếng tơ lòng, Chúa hãy ngự luôn đây giữa hồn con.
2. Lạy Chúa! Rồi đây vạn nẻo đường. Con khó nhọc một thân trong gió sương. 
Chúa ôi! Ở lại với con cùng. Chúa là nguồn yên vui suối tình thương.
3. Trần thế lòng con chê chán rồi. Con chỉ gặp buồn đau cay đắng thôi. 
Chúa ôi! Ở lại với con cùng. Chúa là nguồn yêu thương con cậy trông.
4. Lữ khách trầm ngâm khi đổ chiều. Trong quán trọ lòng mơ quê dấu yêu. 
Chúa ôi! Ở lại với con hèn. Nắng phai rồi không gian sẽ mù đen.