Latest in Tech

LỜI CA NGUYỆN CẦU - Vũ Di

1. Đoàn con cất cao lời chúc tụng điệu ru thiết tha như lời kinh. 
Chiều êm ngân nga theo làn sóng trong hồn để vơi bao khổ đau thế trần. 
Xin Cha soi sáng mãi đoàn con và xin tình thân không phai tàn. 
Cùng nhau chia sớt nỗi niềm hòa vang lời ca đầy tình thân.
2. Ngày trôi cánh chim lìa xa đàn đoàn con vẫn dâng lời cầu xin. 
Nguyện xin Cha luôn thương trìu mến quan phòng niềm tin tuôn trào khắp cõi lòng. 
Xa nhau con nhớ mãi tình thân kỷ niệm vụt qua trong hoan lạc. 
Lòng ghi khúc hát ân tình tặng nhau lời nguyện cầu bình an.