Latest in Tech

NGUỒN TRỢ LỰC ĐỜI TÔI - Lm. Nguyễn Duy

1. Ngước mắt nhìn, nhìn lên đỉnh núi. Tôi nhủ thầm ai đâu người sẽ cứu giúp tôi. 
Đưa tôi đi qua muôn ngàn nơi. Kiếp sống này đời tôi lặng lẽ. 
Ngước nhìn lên xin thương tôi từng bước đơn côi. Nghe trong tim nghẹn ứ mà thôi.
ĐK. Chúa chính là nguồn ơn cứu thoát. Phù giúp con dẫn dắt con ngày đêm. 
Chúa đất trời Ngài đưa con bước. Ðời sống con sẽ chứa chan niềm vui.
2. Ánh mắt này từng đêm lệ ướt. Tiếng thở than kiếp u buồn với những tháng năm. 
Trong bơ vơ ngóng trông ngày qua. Chúa đất trời nguyện thương dìu dắt. 
Giữ gìn con không phân vân từng bước an tâm. Cho tin yêu rực sáng một lần.
3. Những bước đời nguyện xin trợ giúp. Luôn chở che cho mưa đời không vướng lối đi. 
Qua cơn mê con đâu sợ chi. Dẫu tháng ngày giọt cay giọt đắng. 
Thấm bờ môi con trung kiên tìm Chúa yêu thôi. Bao âu lo Ngài gánh dùm con.
4. Nép bóng Ngài đời con hạnh phúc. Con thầm xin Chúa giữ gìn từ sáng đến đêm. 
Cho con luôn vững một niềm tin. Với trót tình thành tâm nguyện hứa. 
Yêu Ngài thôi khi an vui hoặc lúc thương đau. Như hôm nay và mãi ngàn sau.