Latest in Tech

SỐNG CHO TÌNH YÊU - Lm. Thái Nguyên

1. Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều chi nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu huyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắt son.
ĐK. Con sinh ra từ tình yêu Ngài con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm Chúa vẫn âm thầm tái tạo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình yêu.
2. Sứ mạng con vào đời chính là lời mời tình yêu sứ mạng loan báo hồng ân. Đời con ra đi một lần để tình Chúa sáng mãi vô ngần thân con nên lời nhân chứng, lời tình yêu Chúa đã khắc ghi.
3. Sống tình yêu nhiệm mầu giữa cuộc đời đầy lo âu giữa mọi cay đắng khổ đau. Dù bao gian lao nhọc nhằn thì lòng con cứ vẫn tin rằng: yêu thương là điều duy nhất để cho con vuông tròn nghĩa ân.