Latest in Tech

TIN CẬY MẾN CHÚA - Hàn Thư Sinh

1. Nếu không TIN Chúa, không TIN Chúa ở đời này, làm sao, làm sao được Chúa đời sau đón mừng. Tôi chân thành TIN dẫu cho núi lở sông dời. Chỉ có một Chúa Trời, Chúa Trời Ba Ngôi chí thánh. Tôi chân thành TIN Ngôi Hai đã giáng sinh. Để cứu chuộc nhân gian, mở lối dẫn ta lên trời.
2. Nếu không CẬY Chúa không CẬY Chúa hôm nay, làm sao, làm sao được Chúa ngày mai đón chào. Tôi trông CẬY Chúa, Chúa đã chết cứu gian trần. Thiên Chúa thật tốt lành, Danh Ngài tôn vinh chí thánh. Tôi trông CẬY Chúa vì Chúa đã hứa ban. Chúa nhân lành cao sang, Lời Chúa sẽ không phai tàn.
3. Nếu không MẾN Chúa, không MẾN Chúa bây giờ, làm sao, làm sao được Chúa đón chờ mai sau. Tôi xưng lòng MẾN, mến yêu Chúa hết tâm hồn. Thiên Chúa nhận con người, cho làm con yêu của Chúa. Tôi xưng lòng MẾN yêu Chúa cho hết tình. Mến thương mọi anh em, là chính mến yêu thân mình.